Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Urzędu Statystycznego w Rzeszowie przy ul. Jana III Sobieskiego 10

Urząd Statystyczny w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Statystyczny w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego
 • Telefon/fax: tel. 178 535 210 , fax. 178 535 157
 • Data zamieszczenia: 2019-07-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Statystyczny w Rzeszowie
  ul. Jana III Sobieskiego 10
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 535 210, fax. 178 535 157
  REGON: 00033168800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://rzeszow.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne-us/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Urzędu Statystycznego w Rzeszowie przy ul. Jana III Sobieskiego 10
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Urzędu Statystycznego w Rzeszowie do budynku przy ul. Jana III Sobieskiego 10.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną