Dostawy narzędzi endoskopowych oraz zestawu jednorazowego do zabiegów operacyjnych Tatme.

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-055 Rzeszów, ul. Szopena
 • Telefon/fax: tel. +48 17 8666 096 , fax. +48 17 8666 097
 • Data zamieszczenia: 2019-10-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
  ul. Szopena 2
  35-055 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. +48 17 8666 096, fax. +48 17 8666 097
  REGON: 69072411400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szpital.rzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy narzędzi endoskopowych oraz zestawu jednorazowego do zabiegów operacyjnych Tatme.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy narzędzi endoskopowych dla bloku operacyjnego i pracowni bronchoskopii oraz zestawu jednorazowego do zabiegów operacyjnych Tatme wyszczególnionych w częściach dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, a w tym: - Część nr 1 - Narzędzia do endoskopii z przeznaczeniem dla bloku operacyjnego. - Część nr 2 - Narzędzia endoskopowe z zastosowaniem w pracowni bronchoskopii. - Część nr 3 - Zestaw jednorazowy do zabiegów operacyjnych Tatme. 2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, orientacyjne ilości dostaw oraz wymagania Zamawiającego przedstawiono w Formularzach cenowo – ofertowych dla Części 1, 2 i 3 (Załączniki nr 1 do SIWZ), będących integralną częścią SIWZ. 3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzach cenowo – ofertowych na okres 12 miesięcy. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 5. W Sekcji I.1) wpisano adres e-mail: jozefber@poczta.onet.pl, winno być: dzp@szpital.rzeszow.pl.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną