dostawa zestawu artroskopowego

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej nr 1 ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej nr 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-051 Rzeszów, ul. Czackiego
 • Telefon/fax: tel. 178 532 360 , fax. 178 629 020
 • Data zamieszczenia: 2020-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej nr 1
  ul. Czackiego 2
  35-051 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 532 360, fax. 178 629 020
  REGON: 31419300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz1.rzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa zestawu artroskopowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa zestawu artroskopowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33168000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną