Dostawa stołu operacyjnego 1 szt., neuromonitoringu 1 szt., retraktora chirurgicznego 1 szt., zestawu narzędzi laparoskopowych 1szt., aparatu EKG na wózku 1 szt. oraz innych urządzeń do fizykoterapii

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-111 Rzeszów, ul. Krakowska
 • Telefon/fax: tel. 178 643 312 , fax. 178 532 770
 • Data zamieszczenia: 2020-10-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie
  ul. Krakowska 16
  35-111 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 643 312, fax. 178 532 770
  REGON: 69002884000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalmsw.rzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa stołu operacyjnego 1 szt., neuromonitoringu 1 szt., retraktora chirurgicznego 1 szt., zestawu narzędzi laparoskopowych 1szt., aparatu EKG na wózku 1 szt. oraz innych urządzeń do fizykoterapii
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa (stołu operacyjnego 1 szt., neuromonitoringu 1 szt., retraktora chirurgicznego 1 szt., zestawu narzędzi laparoskopowych 1 kpl., aparatu EKG na wózku 1 szt. oraz innych urządzeń do fizykoterapii) do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie, transport na koszt i ryzyko Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa zestawienie wymaganych parametrów techniczno-granicznych (załącznik nr 6 do SIWZ) będący integralną częścią niniejszej specyfikacji. Wypełniony załącznik należy dołączyć do oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną