„Dostawa mebli do sali dydaktycznej Wydziału Pedagogicznego oraz dostawa dwóch szaf pancernych do dziekanatu Kolegium Nauk Medycznych”.

Uniwersytet Rzeszowski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Rejtana
 • Telefon/fax: tel. 178 721 018 , fax. 178 721 262
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Rzeszowski
  ul. Rejtana
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 721 018, fax. 178 721 262
  REGON: 69156004000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ur.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa mebli do sali dydaktycznej Wydziału Pedagogicznego oraz dostawa dwóch szaf pancernych do dziekanatu Kolegium Nauk Medycznych”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Dostawa mebli do sali dydaktycznej Wydziału Pedagogicznego oraz dostawa dwóch szaf pancernych do dziekanatu Kolegium Nauk Medycznych. Zamówienie zostało podzielone na 2 niezależne części / zadania: Zadanie nr 1: „Dostawa mebli do sali dydaktycznej Wydziału Pedagogicznego”. Zadanie nr 2: „Dostawa dwóch szaf pancernych do dziekanatu Kolegium Nauk Medycznych”. Informacja: Zadania są od siebie niezależne, Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do Siwz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39160000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną