Dostawa materiałów promocyjnych wraz z umieszczeniem nadruku

Województwo Podkarpackie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Podkarpackie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego
 • Telefon/fax: tel. 178 501 776 , fax. 178 501 701
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Podkarpackie
  al. Łukasza Cieplińskiego 4
  35-010 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 501 776, fax. 178 501 701
  REGON: 69058132400000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów promocyjnych wraz z umieszczeniem nadruku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych wraz z umieszczeniem nadruku. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: Część nr 1 Dostawa artykułów promocyjnych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w postaci krawatów i poszetek. Część nr 2 Dostawa artykułów promocyjnych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w postaci apaszek. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią odpowiednio załączniki nr 3.1 oraz nr 3.2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39294100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną