Dostawa leków różnych, surowców farmaceutycznych do receptury oraz wyrobów medycznych.

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-055 Rzeszów, ul. Szopena
 • Telefon/fax: tel. +48 17 8666 096 , fax. +48 17 8666 097
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
  ul. Szopena 2
  35-055 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. +48 17 8666 096, fax. +48 17 8666 097
  REGON: 69072411400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szpital.rzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa leków różnych, surowców farmaceutycznych do receptury oraz wyrobów medycznych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy leków różnych, surowców farmaceutycznych do receptury oraz wyrobów medycznych wyszczególnionych w częściach dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, a w tym m.in.: Część nr 1: Wyroby medyczne: Płyn substytucyjny z zawartością cytrynianu, nie wymagający stosowania antykoagulacji systemowej worek, Płyn dializacyjny bezwapniowy, worek dwukomorowy, Produkty lecznicze: Płyn substytucyjny do terapii cytrynianowej, worek dwukomorowy Część nr 2: Produkty lecznicze: Izotoniczny roztwór Glucozy z chlorkiem sodu, Płyn fizjologiczny, izotoniczny wieloelektrolitowy (zawierający Na,K,Ca,CL,Mg i octany), Roztwór dekstranu (dopuszcza się płyn w butelce szklanej ), Izotoniczny roztwór glucozy, Woda do inj. Część nr 3: Produkty lecznicze: Izotoniczny roztwór chlorku sodowego, Roztwór glucozy. Część nr 4: Wyrób medyczny: Woda do irygacji butelka zakręcana - odkręcana, do płukania i irygacji. Część nr 5: Produkt leczniczy: Izotoniczny roztwór chlorku sodowego do inj. Część nr 6: Opatrunki samoprzylepne i przylepce do łączenia brzegów ran, sterylne kompresy, sterylne opatrunki bakteriostatyczne: Jałowy samoprzylepny opatrunek włókninowy z warstwą chłonną nie przywierający do rany; Jałowy samoprzylepny, hypoalergiczny opatrunek włókninowy do mocowania cewników; Przezroczysty samoprzylepny opatrunek foliowy jałowy do profilaktyki leczenia odleżyn; Przylepce jałowe do łączenia brzegów ran, zastępujące nici chirurgiczne; Sterylne kompresy wysokochłonne włókninowo celulozowe z wkładem chłonnym; Sterylny opatrunek bakteriostatyczny wykonany z gąbki PVA wysyconej błękitem metylenu i fioletem gencjany, zmieniający zabarwienie sygnalizując tym zmianę opatrunku. Część nr 7: Przylepce opatrunkowe: Jałowy samoprzylepny opatrunek włókninowy z warstwą chłonną nie przywierający do rany; Samoprzylepny opatrunek włókninowy z warstwą chłonną oraz przecięciem i centralnym otworem do oklejania drenów. Część nr 8: Opatrunki specjalistyczne: Opatrunek do zabezpieczenia miejsca wkłucia poprzez stabilne mocowanie kaniul oraz cewników żylnych i tętniczych. Samoprzylepny opatrunek z folii poliuretanowej z wycięciem dodatkowo wzmocniony włókniną, transparentny. Nie przepuszcza płynów, stanowi barierę przeciwko wtórnemu zakażeniu; Opatrunek do zabezpieczenia miejsca wkłucia poprzez stabilne mocowanie kaniul oraz cewników żylnych i tętniczych. Samoprzylepny opatrunek z włókniny, hypoalergiczny, syntetyczny kauczuk; Opatrunek hydroaktywny z pianki poliuretanowej, o strukturze porów umożliwiającej szybką eliminację lepkich wydzielin i fragmentów komórek z ran; Opatrunek do tamponady z 24 nitkowej gazy opatrunkowej, impregnowanej obojetnym żelem węglowodorowym. Część nr 9: Opatrunki specjalistyczne: Opatrunek srebrowy w postaci pianki poliuretanowej oraz warstwy alginianu srebra, zawartość srebra jonowego141mg/100cm kw., nie wymaga aktywatora, przeznaczony do ran o umiarkowanym i średnim wysięku, może być dowolnie przycinany w zależności od wielkości i kształtu rany. Spektrum działania : bakterie i drożdżaki; Amorficzna pasta srebrowa, oparta na algianianie srebra, zawartość srebra jonowego 180mg/15g, zawartość wody 43%, nie wymaga aktywacji, w tubce z kaniulą umożliwiającą aplikację do ran o skomplikowanym kształcie i przetok. Spektrum działania : bakterie i drożdżaki; Opatrunek srebrowy w postaci cienkiej folii będącej warstwą alginianu srebra, zawartość srebra jonowego 141mg/100cm kw., nie wymaga aktywatora, przeznaczony do ran o umiarkowanym i średnim wysięku o skomplikowanym kształcie, może być dowolnie przycinany w zależności od wielkości i kształtu rany, może być składany i zwijany celem aplikacji do ran kieszeniowych i przetok, ulega fragmentacji w łożysku rany. Spektrum działania: bakterie i drożdżaki . Część nr 10: Produkty farmaceutyczne: Argenti nitras subst., Chloramphenicolum subst., Dithranolum subst., Ephedrini h/chl subst., Ethanolum (Spiritus czysty) 96% płyn, Eucerinum podłoże, Glycerolum 85% - 86 % płyn, Hascobaza, Hydrocortisonum subst., Lanolinum anhydricum, Maść cholesterolowa, Neomycini sulfas subst., Oleum Lini płyn z pierwszego tłoczenia, Oleum Rapae płyn, Oleum Ricini płyn, Paraffinum liquidum płyn, Paraffinum solidum granulat, Paraffinum solidum subst. /tafla/, Prednizolon, Saccharum (Sacharoza subst.), Tinctura Convallariae titrata, Tinctura Crataegi, Urea, Vaselinum album, Vaselinum flavum, Vaselinum hydrophylicum. 2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu określono w Formularzach cenowo – ofertowych – Załącznikach nr 1, dla poszczególnych części, będących integralną częścią SIWZ. 3. Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotów zamówienia, które: 3.1. Spełniają wymagania opisane w Formularzach cenowo – ofertowych, 3.2. Spełniają wymagania opisane w punkcie VIC SIWZ. 4. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzach cenowo – ofertowych dla poszczególnych części na okres : • Część nr 1 oraz Część od nr 6 do nr 10 – 12 miesięcy. • Część od nr 2 do nr 5 – do 31.01.2020r. 5. Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważnych w Części nr 1. 6. W Sekcji I.1) wpisano adres e-mail: jozefber@poczta.onet.pl, winno być: dzp@szpital.rzeszow.pl.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną