Dostawa leków narkotycznych i psychotropowych.

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-055 Rzeszów, ul. Szopena
 • Telefon/fax: tel. +48 17 8666 096 , fax. +48 17 8666 097
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
  ul. Szopena 2
  35-055 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. +48 17 8666 096, fax. +48 17 8666 097
  REGON: 69072411400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szpital.rzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa leków narkotycznych i psychotropowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy leków narkotycznych i psychotropowych wyszczególnionych w częściach dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, a w tym: Cześć nr 1 Leki narkotyczne i psychotropowe, w tym m.in.: Buprenorphinum 35 mcg/h (20 mg), plastry, system transdermalny, Buprenorphinum 52,5 mcg/h (30 mg), plastry, system transdermalny, Buprenorphinum 70 mcg/h (40 mg), plastry, system transdermalny, Dikalii clorazepas 20mg/2ml fiol. proszku i rozpuszczalnika do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, Fentanylum 100 mcg tabletki podpoliczkowe, Fentanylum 25 mcg/h, plastry, system transdermalny, Fentanylum 50 mcg/h, plastry, system transdermalny, Fentanylum 50 mcg/ml, amp. 2 ml roztwór do wstrzykiwań, Fentanylum 75 mcg/h, plastry, system transdermalny, Lorazepamum 1 mg, tabl. draż., Midazolamum 15 mg/3ml, amp. roztwór do wstrzykiwań, Midazolamum 5 mg/1ml, amp. roztwór do wstrzykiwań, Midazolamum 5 mg/5ml , amp. roztwór do wstrzykiwań, Midazolamum 50 mg/10ml, amp. roztwór do wstrzykiwań, Morphini sulfas 10 mg/ml, amp. 1 ml roztwór do wstrzykiwań, Morphini sulfas 20 mg/ml, amp. 1 ml roztwór do wstrzykiwań, Nalbuphini hydrochloridum 10 mg/ml, amp. 2 ml roztwór do wstrzykiwań, Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum 40 mg + 20 mg, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, Oxycodoni hydrochloridum 10 mg/ml, amp. 1 ml roztwór do wstrzykiwań lub koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, Oxycodoni hydrochloridum 40 mg, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, Oxycodoni hydrochloridum 50 mg/ml, amp. 1 ml roztwór do wstrzykiwań i infuzji, Remifentanilum 2 mg, fiol. proszek do sporządzania koncentratu roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, Remifentanilum 5 mg, fiol. proszek do sporządzania koncentratu roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, Sufentanilum 50 mcg/ml, amp. 5 ml roztwór do wstrzykiwań. Część nr 2 - Lek psychotropowy: Phenobarbitalum Natricum 40 mg, fiol. 2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, innej pojemności określono w Formularzach cenowo – ofertowych – Załącznikach nr 1, dla poszczególnych części, będących integralną częścią SIWZ. 3.Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotów zamówienia, które: 3.1. Spełniają wymagania opisane w Formularzach cenowo – ofertowych, 3.2. Spełniają wymagania opisane w punkcie VIC SIWZ. 4. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzach cenowo – ofertowych na okres 12 miesięcy. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 6. W Sekcji I.1) wpisano adres e-mail: jozefber@poczta.onet.pl, winno być: dzp@szpital.rzeszow.pl.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną