Dostawa i montaż urządzeń AGD w kuchni Szkoły Podstawowej nr 8 w Rzeszowie

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-064 Rzeszów, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 178 754 636 , fax. 178 754 634
 • Data zamieszczenia: 2019-10-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 754 636, fax. 178 754 634
  REGON: 65061400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.erzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż urządzeń AGD w kuchni Szkoły Podstawowej nr 8 w Rzeszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia kuchni w Szkole Podstawowej nr 8 w Rzeszowie obejmującego: mikser planetarny i ręczny, maszynkę do mielenia mięsa, maszynkę do rozdrabniania jarzyn, obieraczkę do ziemniaków, zmywarkę kapturową, wagę elektroniczną, taboret gazowy, kuchnię gazową, kuchenkę mikrofalową. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 1) opis przedmiotu zamówienia, 2) formularz cenowy, 3) wzór umowy wraz z załącznikami. stanowiące załączniki do specyfikacji (dostępne w oddzielnych plikach)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39700000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną