Dostawa i montaż mammografu cyfrowego dla Centrum Medycznego MEDYK Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. Dostawa realizowana w ramach programu wieloletniego „Narodowa Strategia Onkologiczna” zadania pn. zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy w 2020 r.”

Centrum Medyczne MEDYK sp. z o.o. sp.k. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Medyczne MEDYK sp. z o.o. sp.k.
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-055 Rzeszów, Fryderyka Szopena
 • Telefon/fax: tel. +48 (17) 850 80 05, +48 509 891 007 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Medyczne MEDYK sp. z o.o. sp.k.
  Fryderyka Szopena 1
  35-055 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. +48 (17) 850 80 05, +48 509 891 007, fax. -
  REGON: 363621086
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.medyk.rzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Centrum medyczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż mammografu cyfrowego dla Centrum Medycznego MEDYK Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. Dostawa realizowana w ramach programu wieloletniego „Narodowa Strategia Onkologiczna” zadania pn. zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy w 2020 r.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Mammograf cyfrowy spełniający wszystkie obowiązuje w Polsce wytyczne dotyczące prowadzenia badań mammograficznych przesiewowych oraz pogłębionej diagnostyki. Mammograf najnowszej generacji wyposażony: 1. w generator wysokoczęstotliwościowy wbudowany w statyw mammografu, 2. W lampę RTG z anodą o pojemności 340 kHU zbudowaną z dwóch materiałów: materiał zapewniający spektrum energetyczne promieniowania dedykowany do obrazowania piersi o strukturze tłuszczowej - molibden oraz materiał zapewniający spektrum energetyczne promieniowania dedykowany do obrazowania piersi o strukturze gruczołowej-rod; 3. W Detektor cyfrowy w technologii konwersji pośredniej z warstwą CsI- zapewniający stabilną pracę i gotowość do ekspozycji zaraz po uruchomieniu systemu; 4. W rozwiązania zapewniające ergonomię pracy oraz komfort badania: zakres regulacji wysokości detektora w pionie 65-150 cm, grubość detektora od strony klatki piersiowej 49 mm, kontrola siły kompresji poprzez bezprzewodowy pilot. 5. W diagnostyczną stację lekarską spełniającą polskie wytyczne i regulacje.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33111800-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną