Dostawa dwuramiennego robota kolaboracyjnego

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-959 Rzeszów, Powstańców Warszawy
 • Telefon/fax: tel. 17 7432175; 8653888; 8653838, , fax. 17 8651075
 • Data zamieszczenia: 2019-01-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  Powstańców Warszawy 12
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 7432175; 8653888; 8653838, , fax. 17 8651075
  REGON: 17490000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prz.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa dwuramiennego robota kolaboracyjnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dwuramienny robot kolaboracyjny o parametrach nie gorszych niż: - musi obsługiwać interfejsy komunikacyjne: DeviceNet m/s oraz ProfiNet IO m/s SW lub więcej - co najmniej 8 wejść binarnych - co najmniej 8 wyjść binarnych - musi posiadać zintegrowany kontroler - kontroler ręczny z przewodem o dł. min. 10 m - powtarzalność pozycji: co najmniej 0.02 mm - zasilanie: 230 V AC - stopień ochrony: co najmniej IP30 - waga: poniżej 40 kg Maksymalne osiągi dla trajektorii poboru przedmiotu (25 x 300 x 25 mm): - 0.86 s - max. prędkość TCP: 1.5 m/s - max. przyspieszenie TCP: 11 m/s2 - czas przyspieszenia 0-1 m/s: 0.12 s Zakres ruchów i prędkość: - oś 1: -168.5 st do 168.5 st; prędkość 180 st/s - oś 2: -143.5 st do 43.5 st; prędkość 180 st/s - oś 3: -123.5 st do 80 st; prędkość 180 st/s - oś 4: -290 st do 290 st; prędkość 400 st/s - oś 5: -88 st do 138 st; prędkość 400 st/s - oś 6: -229 st do 229 st; prędkość 400 st/s - oś 7: -168.5 st do 168.5 st; prędkość 180 st/s Dodatkowo każde z ramion powinno spełniać poniższe wymagania: - zasięg: co najmniej 559 mm - udźwig: co najmniej 0.5 kg - standardowy chwytak wyposażony dodatkowo w przyssawkę oraz system wizyjny, - maksymalna rozpiętość chwytaka: 50 mm - powtarzalność: co najmniej +/- 0.05 mm - maksymalna siła ścisku: 20 N - maksymalny udźwig modułu przyssawki: 150 g - rozdzielczość kamer systemu wizyjnego: co najmniej 1.3MPix - obiektyw: 6.2mm ze światłem f/5 lub jaśniejszy - wbudowane oświetlenie LED z programowalną intensywnością świecenia Robot powinien zostać dostarczony z licencją na oprogramowanie umożliwiające programowanie robota, kompletem dokumentacji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42997300-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną