Dostawa dla potrzeb PZDW w Rzeszowie fabrycznie nowego samochodu osobowego o roku produkcji 2019 lub 2020

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-105 Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego
 • Telefon/fax: tel. 178 609 490 , fax. 178 609 460
 • Data zamieszczenia: 2020-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
  ul. Boya Żeleńskiego
  35-105 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 609 490, fax. 178 609 460
  REGON: 69058767000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa dla potrzeb PZDW w Rzeszowie fabrycznie nowego samochodu osobowego o roku produkcji 2019 lub 2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawę dla potrzeb PZDW w Rzeszowie fabrycznie nowego samochodu osobowego o roku produkcji 2019 lub 2020 zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Rozdział III SIWZ; Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji na: 1. na cały samochód ≥ 24 miesiące 2. na powłokę lakierniczą ≥ 36 miesięcy 3. na perforację nadwozia ≥ 36 miesięcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną