„Dostawa odczynników chemicznych, materiałów mikrobiologicznych i laboratoryjnych materiałów pomocniczych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie”

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-959 Rzeszów, Wierzbowa
 • Telefon/fax: tel. 178522111
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie
  Wierzbowa 16
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178522111
  REGON: 00029164100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsse.rzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inspekcja sanitarna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa odczynników chemicznych, materiałów mikrobiologicznych i laboratoryjnych materiałów pomocniczych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiety Pakiet nr 1 Podłoża mikrobiologiczne Pakiet nr 2 Szczepy wzorcowe Pakiet nr 3 Wzorce do chromatografii, roztwory wzorcowe Pakiet nr 4 Odczynniki do analiz śladowych, roztwory wzorcowe do ICP Pakiet nr 5 Odczynniki do PCR 1 Pakiet nr 6 Materiały laboratoryjne i reagenty do PCR
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną