Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego samochodu osobowego dla potrzeb PZDW Rzeszowie o roku produkcji 2019.

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-105 Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego
 • Telefon/fax: tel. 178 609 490 , fax. 178 609 460
 • Data zamieszczenia: 2019-10-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
  ul. Boya Żeleńskiego
  35-105 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 609 490, fax. 178 609 460
  REGON: 69058767000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego samochodu osobowego dla potrzeb PZDW Rzeszowie o roku produkcji 2019.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. fabrycznie nowego samochodu osobowego o roku produkcji 2019 według parametrów: 1. klasa samochodu segment D 2. moc silnika minimum 250 KM 3. rodzaj paliwa benzyna bezołowiowa 4. rodzaj skrzyni biegów minimum 7 stopniowa, automatyczna lub manualna 5. liczba drzwi 4 6. liczba miejsc siedzących 5 7. długość całkowita minimum 4760 mm 8. napęd stały 4 x 4 2) Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji na: 1. na nowy samochód ≥ 24 miesiące 2. na powłokę lakierniczą ≥ 36 miesięcy 3. na perforację nadwozia ≥ 36 miesięcy Szczegółowe wymagania w odniesieniu do realizacji zamówienia zostały zawarte w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – Rozdział III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną