Dostarczenie materiałów promocyjnych.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Szopena
 • Telefon/fax: tel. 017 86 76 200, 017 86 76 240, 017 86 76 239, , fax. 178 520 611
 • Data zamieszczenia: 2020-02-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  ul. Szopena 51
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 86 76 200, 017 86 76 240, 017 86 76 239, , fax. 178 520 611
  REGON: 69026033085969
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rarr.rzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostarczenie materiałów promocyjnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamawiający dzieli zamówienie na dwie odrębne części: Przedmiotem zamówienia dla części I jest: 1) Wydruk i dostawa 100 sztuk ulotek informacyjnych, Przedmiotem zamówienia dla części II jest: 2) Przygotowanie i dostawa materiałów promocyjnych (Notes A5 100 szt., Długopis 100 szt., Pen-drive (4GB) 100 szt.). Usługa obejmuje dla obydwu części: a) wykonanie / wydruk, b) opracowanie graficzne, c) dostarczenie do Zamawiającego materiałów promocyjnych. Część I: Wydruk 100 szt. ulotek informacyjnych - Format 2 x A4 - ulotka składana w harmonijkę w poziomie; - Druk dwustronny, pełny kolor CMYK (4 + 4); - Papier mat; - Gramatura papieru 170 g/mkw; - Dodatkowe elementy: usługa obejmuje złożenie ulotek w harmonijkę (6 szt. łamania po jednej stronie i 6 sztuk łamania po drugiej stronie, łącznie 12 części/listków ulotki po złożeniu); - Wykonanie/wydruk ulotek według przesłanego przez Zamawiającego, gotowego projektu graficznego (plik pdf). - Dostarczenie ulotek do siedziby Zamawiającego. Część II: Przygotowanie i dostawa materiałów promocyjnych 1) Notes A5: 100 szt. - Produkt: Notes klejony; - Format: A5 (148 mm x 210 mm); - Ilość kartek: 50; - Zadruk: Jednostronny pełnokolorowy (4+0), logotypy wskazane w opisie zamówienia; - Papier: Offset 90 g; - Klejenie: po krótkim boku, karton na spodzie; - Nakład: 100 - Pakowanie: zbiorcze w kartonie. 2) Długopis z grawerem 100 szt. - Surowiec: korpus metalowy (aluminiowy); - Wymiary: 135 x Ø7 mm; - Kolor korpusu: biały; - Kolor wkładu: niebieskie; - Wykończenie: metalowy błyszczący klips, matowy korpus; - Pakowanie: zbiorcze w kartonie; - Metoda znakowania: grawer laserowy; - Wielkość grawera: min 5x24mm; - Ilość nadruków: logotypy wskazane w opisie zamówienia. 3) Pen-drive (4GB) 100 szt. Opis: Pendrive 4GB, USB 2.0 metalowa obudowa - Zastosowanie: komputery, laptopy, tablety, radia samochodowe, itp.; - Kolorystyka: Biały; - Specyfikacja: - Pojemność: 4GB - Interfejs: 2.0 - Wymiary: 55X19X10 MM - Typ: składany - Nadruk logotypu i hasła dostosowane do wielkości przedmiotu zamówienia. DOTYCZY CZĘŚCI I oraz II: Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy projektu graficznego ulotki (plik PDF), logotypów do zamieszczenia na materiałach promocyjnych (notes, długopis, pendrive) i wytycznych dotyczących zastosowania logotypów na materiałach promocyjnych zgodnie z zasadami dotyczącymi promocji projektu współfinansowanego w ramach programu Interreg Central Europe, w dniu podpisania umowy, w formie elektronicznej. DOTYCZY CZĘŚCI II: Wykonawca opracuje min. 2 projekty graficzne dla w/w materiałów promocyjnych (notes, długopis, pen-drive), i prześle je Zamawiającemu w wersji elektronicznej, w terminie do 2 dni od dnia podpisania umowy. Projekt graficzny powinien być spójny dla wszystkich materiałów promocyjnych i przygotowany w oparciu o uzgodnienia z Zamawiającym. Zamawiający ma prawo do zgłaszania uwag i modyfikacji projektu graficznego materiałów promocyjnych (notes, długopis, pen-drive) przygotowanych przez Wykonawcę, w terminie do 2 dni od daty otrzymania pierwotnego projektu graficznego, a Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia powyższych zmian, o które wnioskuje Zamawiający do ostatecznej wersji projektu w celu jego zatwierdzenia, maksymalnie do 2 dni po otrzymaniu uwag od Zamawiającego. Stosowanie na etapie opracowania projektu graficznego: - logotypów przekazanych przez Zamawiającego, - logotypy na materiałach promocyjnych powinny być zamieszczone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi promocji projektu współfinansowanego w ramach INTERREG CENTRAL EUROPE, - wykonane materiały promocyjne muszą być przedstawione w wersji elektronicznej Zamawiającemu w celu sprawdzenia, ewentualnego dokonania zmian i zatwierdzenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39294100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną