Dobudowa zewnętrznej platformy (podnośnika) dla osób niepełnosprawnych ruchowo w Domu Studenckim DS. Ikar Politechniki Rzeszowskiej

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-959 Rzeszów, Powstańców Warszawy
 • Telefon/fax: tel. 17 7432175; 8653888; 8653838, , fax. 17 8651075
 • Data zamieszczenia: 2020-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  Powstańców Warszawy 12
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 7432175; 8653888; 8653838, , fax. 17 8651075
  REGON: 17490000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prz.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dobudowa zewnętrznej platformy (podnośnika) dla osób niepełnosprawnych ruchowo w Domu Studenckim DS. Ikar Politechniki Rzeszowskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dobudowa do schodów zewnętrznych domu studenckiego Ikar zadaszonej platformy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Roboty obejmą między innymi: W zakresie robót budowlanych: = częściowy demontaż istniejącej balustrady schodów zewn., = wykonanie fundamentu platformy, = zakup, dostawę i montaż platformy wraz z jej przeszklona obudową wykonaną z z zamknietych stalowych profili W zakresie robót instalacji sanitarnej: przełożenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejsce niekolidujące z fundamentem platformy, W zakresie robót instalacji elektrycznej: = wykonanie zasilania tablicy sterowania z istniejącej rozdzielni w DS. Ikar, = zmiana lokalizacji kamery monitoringu zamontowanej przy schodach na miejsce dogodne dla obserwacji podnosnika oraz jego sąsiedztwa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienienia załączony do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42417000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną