Częściowa przebudowa istniejącego budynku szpitala

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-111 Rzeszów, ul. Krakowska
 • Telefon/fax: tel. 178 643 312 , fax. 178 532 770
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie
  ul. Krakowska 16
  35-111 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 643 312, fax. 178 532 770
  REGON: 69002884000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalmsw.rzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Częściowa przebudowa istniejącego budynku szpitala
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE NR 1 obejmujące swym zakresem: - Komunikacja – łącznik na poziomie Izby Przyjęć Niski Parter 33,3 m² - Komunikacja na poziomie istniejącego bufetu Wysoki Parter 28,23 m² - Rozbudowa istniejącej Kaplicy o pomieszczenie socjalne Wysoki Parter 77,67 m² ZADANIE NR 2 obejmujące swym zakresem: - Przebudowa istniejącej Sali Fizykoterapii oraz Sali Masażu na Bufet Wysoki Parter 91,15 m²
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215140-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną