Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej z pozwoleniem na budowę dla projektu: „Termomodernizacja domów studenckich Uniwersytetu Rzeszowskiego - DS Laura, DS Filon, DS Hilton, DS Merkury w Rzeszowie”.

Uniwersytet Rzeszowski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Rejtana
 • Telefon/fax: tel. 178 721 018 , fax. 178 721 262
 • Data zamieszczenia: 2020-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Rzeszowski
  ul. Rejtana
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 721 018, fax. 178 721 262
  REGON: 69156004000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ur.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej z pozwoleniem na budowę dla projektu: „Termomodernizacja domów studenckich Uniwersytetu Rzeszowskiego - DS Laura, DS Filon, DS Hilton, DS Merkury w Rzeszowie”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej z pozwoleniem na budowę dla projektu: „Termomodernizacja domów studenckich Uniwersytetu Rzeszowskiego - DS Laura, DS Filon, DS Hilton, DS Merkury w Rzeszowie” zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (Zał. nr 2 do SIWZ) oraz Audytami energetycznymi (Zał. nr 3 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną